Som en rallybil med ångest

När du renoverar uppstår damm. Fint damm, grovt damm, gipsdamm, sågspån, damm från höger och jössesdamm från vänster. Sopar du, dör du snabbt i dammlunga, värre än de brittiska kolgruvorna. Dammsuger du med din vanliga dammsugare dör din dammsugare. Den mest plågsamma, märkliga maskindöd du kan tänka dig. Lärd läxa, låna snickarens industridammsugare, överlåt städningen åt någon som dessutom kan försörja sig på det, fortsätt istället att packa upp!