Central på plats

Alla trådar i huset är nydragna, elen strömmar som bara den, och allt samlas i denna nya, tyvärr rätt trista, elcentral. Den är i alla fall på plats, det är det viktigaste. Nu ska väggen bakom målas blank o fin.