Bättre ljud

För att få bättre känsla, ljudbild och slätare väggar hoppar vi över bredspacklingen. Istället sätts 6 mm renoveringsgips upp. Det kan kännas som en onödig kostnad, men det gör under för slutresultatet. Speciellt i ett rum med mycket släpljus.